Odoo CMS - a big picture
Odoo image and text block

Bình nước nóng IoT

Bảo vệ chống giật 2 tầng bằng vi xử lý thông minh, tự ngắt điện và báo động khi dò điện

Sử dụng Smart Phone giám sát nhiệt độ nước từ xa qua mạng Internet

Cảnh báo khi thiết bị dò điện, không đo được nhiệt độ, và các hỏng hóc khác

Ghi lại thời gian thiết bị hoạt động, năng lượng điện tiêu thụ

Thiết lập lịch đun nước tự động, thiết lập nhiệt độ cố định

Tính toán thời gian để nước đun đến nhiệt độ xác định

Khi mất mạng Internet mạch IoT sẽ tự chuyển chế độ về thông thường đảm bảo người dùng luôn có nước nóng sử dụng.


Tải ứng dụng