HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

‘KANGAROO HOME’

I.  Giới thiệu

    Tập đoàn Kangaroo nghiên cứu phát triển hệ sinh thái Kangaroo IoT giúp người dùng truy xuất thông tin, điều khiển, quản lý các thiết bị do tập đoàn sản xuất và các thiết bị tuân theo tiêu chuẩn của tập đoàn.

    Ứng dụng Kangaroo một thành phần trong hệ sinh thái. Ứng dụng được cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng chạy hệ điều hành iOS hoặc hệ điều hành Android. Ứng dụng này giúp người dùng xem thông tin và điều khiển thiết bị đang sở hữu.

    Ứng dụng Kangaroo sẽ kết nối đến các thiết bị thông qua mạng Internet và cho phép người dùng thực hiện các thao tác để điều khiển và lấy thông tin từ thiết bị từ bất kỳ nơi nào.

II. Cài Đặt Phần Mềm Trên Smartphone

    1. Cài đặt trên hệ điều hành IOS

        Ø  Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ‘App Store’ trên giao diện Smartphone sử  dụng hệ điều hành IOS

                 

        Ø  Bước 2: Tìm kiếm ứng dụng ‘Kangaroo Home’ từ ‘App Store

                 

    2. Cài đặt trên hệ điều hành Android

        Ø  Bước 1: Truy cập vào ứng dụng “CH Play” trên giao diện hệ điều hành Android

                

        Ø  Bước 2: Tìm kiếm và cài đặt ứng dụng “Kangaroo Home” từ “Play Store”          
      
                

III.  Đăng ký tài khoản

        Ø  Bước 1: Khi khởi động ứng dụng sẽ hiển thị màn hình “Đăng nhập” ở đây click chọn “Tạo mới tài khoản mới” (như hình dưới) để thực hiện đăng tý tài khoản

              

        Ø  Bước 2: Nhập thông tin đăng ký

            Sau khi click chọn “Tạo tài khoản mới” ứng dụng sẽ chuyển đến chức năng “Tạo mới tài khoản”

                

    

           Ở đây người dùng điền đầy đủ thông tin ứng dụng yêu cầu để thực hiện “Tạo mới tài khoản”

         Chọn mã vùng: mã vùng là mã vùng số điện thoại bạn sẽ đăng ký

           Click mã vùng trên màn hình nếu muốn thay đổi mã vùng

                 

 

            Tìm kiếm mã vùng muốn đăng ký
            Nhập vào ô tìm kiếm tên nước bạn muốn đăng ký

                 

 

        - Nhập số điện thoại : là số điện thoại của bạn, yêu cầu nhập đúng số điện thoại, số điện thoại này chúng tôi sẽ dùng để liên lạc với người dùng khi thiết bị gặp vấn đề.

        - Email: là email của bạn, email sẽ dùng để lấy lại mật khẩu trong trường hợp người dùng quên mật khẩu

        - Mật khẩu: mật khẩu dùng để đăng nhập tài khoản và bảo mật cho tài khoản của bạn, không nên cho người khác biết mật khẩu đăng nhập của tài khooản.

        - Nhập lại mật khẩu: nhập lại mật khẩu đã điền ở trên

                 

 

            Sau khi điền đầy đủ thông tin click chọn “Xác nhận” lúc này hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin người dùng vừa nhập nếu đúng hệ thống sẽ gửi 1 tin nhắn chứa mã xác thực đến số điện thoại bạn vừa nhập trên và ứng dụng chuyển sang màn hình “Kích hoạt tài khoản”

        Ø  Bước 3: Kích hoạt tài khoản

                 

            -  Ở màn hình này người dùng kiểm tra lại số điện thoại, mã vùng  và chờ tin nhắn từ hệ thống “Kangaroo Home

            -  Nếu chờ quá lâu mà chưa nhận được tin nhắn chứa mã kích hoạt từ hệ thống “Kangaroo Home” người dung có thể chọn “Gửi lại mã kích hoạt” để yêu cầu hệ thống gửi lại mã xác thực

            -  Nếu vẫn chưa nhận được tin nhắn chứa mã xác thực vui lòng kiểm tra lại thông tin số điện và mã vùng

            Sms Mã kích hoạt

                 

            -  Khi nhận được mã xác nhận từ hệ thống người dùng nhập mã xác kích hoạt nhận được vào ô "Mã kích hoạt" và click nút "Kích hoạt" để hệ thống kiểm tra mã kích hoạt của bạn

            -  Khi mã kích hoạt của bạn sai ứng dụng sẽ thông báo và yêu cầu nhập lại mã kích hoạt

            -  Khi mã kích hoạt đúng hệ ứng dụng sẽ thông báo thành công (hình bên dưới)

                 

IV. Đăng nhập, quên mật khẩu

    1. Đăng nhập

                 

        Ø  Chọn mã vùng là mã vùng số điện thoại khi tạo mới tài khoản chọn

        -  Click mã vùng để chọn lại mã vùng của người dùng theo tài khoản

                 

            Tìm kiếm và chọn mã vùng

                 

        Ø  Số điện thoại hoặc tên đăng nhập : là số điện thoại khi đăng ký tài khoản hoặc tên đăng nhập mà người dùng đăng ký với hệ thống

        Ø  Mật khẩu: là mật khẩu khi tạo mới tài khoản

        Ø  Sau khi điền đầy đủ thông tin click nút “Đăng nhập” (hình dưới) để thực hiện đăng nhập

                  

        Lúc này hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin người dùng nhập vào nếu khớp những thông tin tồn tại trong hệ thống ứng dụng thông báo đăng nhập thành công và chuyển vào màn hình “Danh sách thiết bị          

    2. Quên mật khẩu

        Ø  Quên mật khẩu là chức năng giúp người dùng khôi phục lại mật khẩu tài khoản khi quên mật khẩu

        Ø  Ở màn hình “Đăng nhập” click chọn “Quên mật khẩu” để truy cập chức năng “Quên mật khẩu”

                

        Ø  Nhập Email của người dùng khi đăng ký tài khoản và click “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu hệ thống cho phép cập nhật lại mật khẩu

 

        Ø  Khi này hệ thống sẽ gửi cho bạn 1 email hướng dẫn cập nhật lại mật khẩu cho tài khoản “Kangaroo Home

 

        Ø  Mở mail và click chọn đường link màu xanh “Số điện thoại của khách hàng” (hình dưới) để thực hiện cập nhật mật khẩu

 

        Ø  Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu và chọn “KIỂM TRA MẬT KHẨU MỚI” để thực hiện cập nhật mật khẩu

 

        Ø  Cập nhật thành công :

 

Lúc này hệ thống đã cập nhật mật khẩu mới cho người dùng thành công, người dùng có thể quay lại ứng dụng và đăng nhập tài khoản với mật khẩu mới.

V.   Thêm thiết bị vào danh sách quản lý

1.    Nhập mật khẩu wifi muốn kết nối

Ø  Ở màn hình “Danh sách thiết bị” click chọn nút “+” (hình dưới) để thực hiện thêm thiết bị vào danh sách quản lý

 

Ø  Nhập mật khẩu wifi

Ở màn hình này ứng dụng hiển thị tên wifi đang kết nối (hình dưới)

 

-        Nên kết nối vào wifi có sóng mạnh và thiết bị của bạn có thể kết nối tốt nhất

-        Nhập mật khẩu wifi đang kết nối vào ô “Mật khẩu wifi” nếu chắc chắn mật khẩu wifi người dùng vừa nhập chính xác thì thực hiện click chọn “Kết nối” để sang bước tiếp theo

 

2.    Đưa thiết bị vào trạng thái lắng nghe thông tin wifi

Khi bấm nút xanh trên thiết bị (hình dưới) và nghe thấy tiếng bíp  ngắn thiết bị sẽ vào trạng thái lắng nghe thông tin wifi trong vòng 2p nên sau khi bấm nút xanh nên thực hiện click chọn “Tiếp” để thực hiện bước tiếp theo luôn

 

 

3.    Kết nối và tìm kiếm thiết bị trong mạng wifi

Trong bước này thực hiện click chọn “Kết nối” để ứng gửi thông tin  wifi cho thiết bị, đồng thời tìm kiếm những thiết bị đã kết nối được với wifi

-          Nếu không tìm thấy thiết  bị nào trong mạng vui lòng kiểm tra lại mật khẩu wifi, ở vị trí thiết bị nằm có kết nối được với wifi hiện tại không bằng cách cầm điện thoại đến khu vực gần thiết bị và kiểm tra trạng thái wifi trên điện thoại

-          Nếu tìm thấy thiết bị trong mạng wifi ứng dụng sẽ chuyển sang màn hình tiếp theo

4.    Thêm thiết bị vào danh sách quản lý

Danh sách các thiết bị tìm thấy trong mạng wifi

 

Ở màn hình này ứng dụng sẽ hiển thị tất cả các thiết bị đã kết nối với mạng wifi trên

Thực hiện click chọn vào thiết bị muốn đưa vào danh sách quản lý, ứng dụng sẽ thực hiện gửi mật khẩu mặc định “admin” cho thiết bị để yêu cầu thêm thiết bị vào danh sách quản lý, nếu mật khẩu mặc định đã được thay đổi ứng dụng sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của thiết bị

 

Nhập mật khẩu thiết bị vào ô nhập “Mật khẩu” và click chọn “Đồng ý” để gửi mật khẩu xuống thiết bị yêu cầu đưa thiết bị vào danh sách quản lý

 

Thêm thiết bị vào danh sách quản lý thành công

 

Click chọn “Kết thúc” để kết thúc quá trình thêm thiết bị vào danh sách quản lý nếu đã thêm đồng bộ đầy đủ các thiết bị cần quản lý

VI. Điều khiển và sử dụng tính năng của bình nước nóng

1. Thông tin

Ø Truy cập bình nước nóng

Từ màn hình danh sách thiết bị click chọn BNN (Bình nước nóng) muốn theo dõi (hình dưới)

 

Ø Thông tin

                 

 

 

Các thôn tin của BNN hiển thị trên ứng dụng

-          Nhiệt độ nước hiện tại của BNN : như hình trên là 28.9 độ

-          Trạng thái hiện tại của bình nước nóng (1)

-          Cài đặt bình nước nóng (2)

-          Vòng tròn  thể hiện trạng thái đun của bình nước nóng (3)

                Màu đỏ : Bình nước nóng đang thực hiện đun

                  Màu xám: Bình nước nóng đã tắt đun

-          Thanh tab hiển thị các chế độ của BNN : Tắt máy, Luôn bật, Chạy lịch, Ổn nhiệt (4)

-          Wifi đang được kết nối: Tên wifi, trạng thái của wifi

-          Thời gian cập nhật dữ liệu: giờ:phút:giây ngày:tháng:năm

-          Tổng thời gian đun: 630 giờ 20 phút

-          Trạng thái của BNN :  

        Tốt: BNN hoạt động tốt

        Cảnh báo: BNN gặp lỗi E0,E2

        Hỏng: BNN gặp lỗi E1

2. Chế độ Tắt máy

          Thực hiện click chọn chế độ “Tắt máy” trên thanh tab chế độ (4) để  chuyển BNN về chế độ “Tắt máy”

          Khi chuyển chế độ BNN sang “Tắt máy” sẽ có popup xác nhận lại việc chuyển chế độ

 

 

Click chọn “Đồng ý” nếu muốn chuyển chế độ BNN sang “Tắt máy” hoặc “Bỏ qua” nếu không muốn chuyển chế độ BNN

 

Tắt bình nước nóng thành công

 

3. Chuyển chế độ “Luôn bật” : Khi người dùng đặt chế độ “Luôn bật” BNN sẽ thực hiện đun đến nhiệt độ tối đa, phụ thuộc vào thanh nhiệt và núm chỉnh nhiệt độ trên BNN

      Thực hiện click chọn chế độ “Luôn bật” ở thanh tab chế độ (4) để yêu cầu chuyển chế độ của BNN

 

 

Khi chuyển chế độ của BNN sang chế “Luôn bật” sẽ có xác nhận bằng popup từ phía ứng dụng tránh trường hợp người dùng click nhầm

Ở popup xác nhận click chọn đồng ý để chuyển BNN sang chế độ mới hoặc “Bỏ qua” nếu không muốn chuyển chế độ của BNN

 

Chuyển chế độ “Luôn bật” thành công

 

4. Chế độ “Chạy Lịch”: là chế độ mà BNN sẽ thực hiện bật tắt và đun nóng          đến nhiệt độ mà người dùng đã trong lịch

Ø  Tạo lịch

Sau khi click chọn “Chạy lịch” ở thanh tab chế độ (4) ứng dụng sẽ chuyển sang màn hình “Danh sách lịch”

click chọn “Đồng ý” để gửi yêu cầu BNN chạy chế độ “Chạy lịch” cho trường hợp thiết bị đã có lịch

 

Thực hiện click chọn “+” để thực hiện thêm mới lịch

 

Ở màn hình “Cập nhật lịch” thực hiện thiết lập

-          Nhiệt độ: Click chọn Nhiệt độ (hình dưới)

-         

Trượt mạt trên màn hình đến nhiệt độ mong muốn và click chọn “Đồng ý” để thiết lập nhiệt độ mong muốn cho lịch

-          Thời điểm bật

Click chọn “Thời điểm bật” (hình dưới)

 

 

Chọn thời gian bật lịch mong muốn và click chọn “OK” để thiết lập thời gian bật cho lịch

-          Thời điểm tắt

Click chọn “Thời điểm tắt” (hình dưới)

 

Chọn thời gian tắt lịch mong muốn và click chọn “OK” để thiết lập thời gian tắt cho lịch

Yêu cầu thời gian tắt phải lớn hơn thời gian bật lịch

-          Ngày chạy lịch:

Tích chọn thứ mong muốn lịch chạy lặp lại hoặc không không tích chọn để lịch chạy 1 lần

VD: ở hình dưới click chọn “T3” lịch sẽ thực hiện chạy vào thứ 3 hàng tuần.

 

Click chọn “Cập nhật” để gửi lịch xuống thiết bị nếu đã thiết lập đầy đủ thông tin mong muốn cho lịch (hình dưới)

 

Khi lịch đã gửi xuống cho thiết bị thành công ở ứng dụng sẽ thông báo thành công và chuyển qua màn hình “Danh sách lịch”

 

Ø  Sửa lịch

Ở màn hình “Danh sách lịch” thực hiện click chọn icon “sửa lịch” (hình dưới) để thực hiện sửa lịch đã có

 

Khi này ứng dụng sẽ chuyển vào màn hình “Cập nhật lịch” ở đây có thể chỉnh sửa lại thông tin của lịch

Ø  Xóa lịch

Ở màn hình “Danh sách lịch” thực hiện click icon “Xóa” lịch mong muốn (hình dưới)

 

Lúc này ứng dụng sẽ hiển thị popup xác nhận lại việc xóa lịch (hình dưới)

 

Click chọn “Đồng ý” nếu muốn xóa lịch hoặc “Bỏ qua” nếu không muốn xóa lịch

5. Chế độ “Ổn nhiệt” : BNN sẽ duy trì nhiệt độ người dùng thiết lập với nhiệt độ thiết lập nhỏ hơn hoặc bằng nhiệt độ cài đặt của núm điều chỉnh nhiệt độ

           Trên thanh tab chế độ (4) click chọn “Ổn nhiệt” lúc này ứng dụng sẽ   hiển thị popup cho người dùng chọn nhiệt độ mong muốn duy trì

 

Thực hiện trượt lên hoặc xuống để chọn nhiệt độ mong muốn

Click chọn “Đồng ý” để gửi yêu cầu chạy ổn nhiệt cho BNN

Click chọn “Bỏ qua” nếu muốn hủy gửi yêu cầu chạy ổn nhiệt cho BNN

6. Đổi mật khẩu

       Ở màn điều khiển BNN click chọn icon “Cài đặt” (hình dưới)

 

Trong cài đặt tiếp tục chọn “Đổi mật khẩu thiết bị” (hình dưới) để thực hiện đổi mật khẩu thiết bị

 

 

Thực hiện điền đầy đủ thông tin ứng dụng yêu cầu

Ø  Mật khẩu cũ: là mật khẩu hiện tại của thiết bị, mặc đinh sẽ là “admin” nếu người dùng chưa đổi mật khẩu

Ø  Mật khẩu mới : Nhập mật khẩu mong muốn của người dùng

Ø  Nhập lại mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu mới

 

Click chọn “Đổi mật khẩu thiết bị” để gửi yêu cầu đổi mật khẩu xuống thiết bị

 

 

màn hình đổi mật khẩu thành công